Werkwijze

Werkwijze

Aanmeldingsprocedure

U meldt uzelf of uw kind aan. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. Vervolgens plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 

Kennismaken

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de hulp-/coachvraag en onderzoeken wat u wilt bereiken. Daarnaast zal ik informatie geven over mijn werkwijze en methoden van coachen.
 

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik u een intakeformulier toe. Deze kunt u thuis invullen. We nemen tijdens dit gesprek het intakeformulier door en formuleren een heldere hulpvraag en de te bereiken doelen.
Zo kan alle nodige en aanvullende informatie over en weer besproken worden en kunnen er afspraken gemaakt worden over het aantal coachsessies, evaluatiemomenten en eventueel de duur van het coachingtraject.
 

Coaching

De coachingsessies duren telkens ongeveer een uur. Tijdens de sessies maak ik gebruik van meerdere methoden en technieken.
Een familieopstelling kan langer duren, wel anderhalf tot 2 uur.


Evaluatie

Evalueren is een belangrijk onderdeel van het coachtraject. Na drie tot vijf sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats.  Tijdens dit gesprek delen we ervaringen, stemmen we opnieuw af en bespreken het vervolgtraject.
Belangrijke pijlers hierbij zijn: Wat gaat goed en wat is er nog nodig?